Executive Committee (2015-2017)

Advisors 2015-2017 :- Kamal Bhattarai, Madhu Sudan Panthi, Sagar Kandel, Kabindra Sitaula, Babu Ram Sharma, Dr. Anup Pahari, Gopal Regmi